کاندیدای وزارت اطلاعات: شبکه‌ی مجازی دشمن تا عمق روستاها نفوذ کرده است

حمزه غالبی آزاد شد
پارلمان نیوز
خبرنامه امیرکبیر - ۹ شهریور ۱۳۸۸

دوشنبه، ۹ شهریور، ۱۳۸۸   به گفته‌ی وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، «شبکه مجازی دشمن در تمام جامعه و تا عمق روستاها نفوذ کرده » و مقابله با آن هدف اصلی این وزارتخانه است. به عقیده‌ی حیدر مصلحی هنر و فرهنگ اینک به عرصه‌‌های امنیتی بدل شده‌اند.     روز دوشنبه، ۹ شهریور، دومین روز  بررسی صلاحیت ‌وزرای پیشنهادی برای دولت دهم بود. ا ین جلسه در حالی آغاز شد که برخی از نمایندگان مجلس به سخنان پایانی محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ی قبل اعتراض داشتند، اعتراضی که کماکان جنبه‌ای از بحران‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری را به نمایش می‌گذاشت.   احمدی‌نژاد در سخنان دیروز خود احمد توکلی، نماینده‌ی تهران را متهم کرد که مخالف‌خوانی‌اش علیه وزیر پیشنهادی علوم به معنای تمایل او به گماشتن فردی از "آشوب‌گران" در رأس این وزارتخانه است.

"دوشنبه، ۹ شهریور، ۱۳۸۸   به گفته‌ی وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، «شبکه مجازی دشمن در تمام جامعه و تا عمق روستاها نفوذ کرده » و مقابله با آن هدف اصلی این وزارتخانه است"احمد توکلی در اظهارات مخالف خود نسبت به کامران دانشجو به عنوان نامزد وزارت علوم، گفته بود: « وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخابات (وزارت کشور) بود که آن ماجراهای تلخ (پس از ۲۲ خرداد) را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت‌اند (ولی) جمع کثیری از مردم را تشکیل می‌دهند، متهم اصلی است.» احمدی‌نژاد در پاسخ به این انتقاد توکلی، کامران دانشجو را فردی دانست که "سالمترین انتخابات" را برگزار کرده است. به گفته‌ی وی، کسی که از نارضایتی اکثریت جامعه‌ی دانشگاهی از انتخابات سخن می‌گوید، عملاَ نتیجه‌ی این انتخابات را زیر ضرب می‌برد. توکلی در اعتراض روز دوشنبه خود به پاسخ احمدی‌نژاد، منکر تردید در نتیجه‌ی انتخابات شد و گفت: «‌البته بنده این اتهام را ناروا می دانم ولی احساس آن امری واقعی است. به نظر می رسد اکثریت دانشگاهیان جزء این دسته اند.

حال این سئوال مطرح است که وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می کند یا به همگرایی؟»   تردیدی که هنوز باقی است   از چند روز پیش از بررسی صلاحیت ‌وزیران در مجلس، تردید درباره‌ی مدرک دکترای کامران دانشجو بالا گرفته و منتقدان از رو شدن مورد دیگری همچون مورد علی کردان سخن می‌گویند. علی عباسپور، رئیس کمیسیون رئیس آموزش مجلس نیز در رد این اتهام نتوانسته است شائبه‌ی فقدان مدرک دانشجو را رفع کند. او تنها گفته است: «وزارت علوم با توجه به سوابق تحصیلی و دفاع در دانشگاه امیرکبیر و سطح تحقیقاتی که کامران دانشجو انجام داده، تشخیص داده است که این سوابق برابر با مدرک دکتری از دانشگاه امپریال کالج لندن است... رای ما نیز در مجلس تأییدیه وزارت علوم مهمتر از اخذ مدرک از هر دانشگاه خارج از کشور است و چون دانشجو این تأییدیه را دارد از نظر ما قابل قبول است.»   به این ترتیب مسئله‌ی مدرک وزیر پینشنهادی علوم، همچون علی کردان که در مقام وزیر کشور او را به نیابت خود برگزید، همچنان لاینحل مانده است.   زنان ساکت ماندند   در این میان، جلسه‌ی روز دوشنبه‌ی مجلس برای ادامه‌ی بحث پیرامون صلاحیت وزرای پیشنهادی بیش از همه بر سوسن کشاورز و حیدر مصلحی، وزرای پیشنهادی برای آموزش و پرورش و اطلاعات متمرکز شد.

"    روز دوشنبه، ۹ شهریور، دومین روز  بررسی صلاحیت ‌وزرای پیشنهادی برای دولت دهم بود"مخالفان کشاورز تجربه‌ی او و یک سال خدمتش در مقام معاون وزارت در امر آموزش کودکان استثنایی را ناچیزتر از آن می‌دانستند که بتواند از عهده‌ی اداره‌ی ‌بزرگترین وزارتخانه‌ی کشور برآید. طرفه این که هیچ کدام از نمایندگان زن در مخالفت یا موافقت با کشاورز سخن نگفت.   برنامه‌ی حیدر مصلحی برای وزارت اطلاعات و جانبداری تمام‌عیار مصلحی از احمدی‌نژاد آماج انتقاد شماری از مخالفان قرار گرفت. مصطفی کواکبیان، از فراکسیون اقلیت مجلس، مصلحی را متهم کرد که به قانون‌گرایی اعتنایی ندارد و به وزارت اطلاعات نه به عنوان "مادر دستگاه‌های اطلاعاتی"، بلکه به عنوان جزیی از سازمان‌های اطلاعاتی موازی نگاه می‌کند. سازمان‌های اطلاعاتی موازی اصطلاحی است که برای نهادهای امنیتی متعدد در جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود.

حفاظت سپاه پاسداران از عمده‌ترین آنهاست و نقش محوری در دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و انسداد فضای سیاسی کشور به آن نسبت داده می‌شود.   «دشمن همه جا به صورت مجازی حی و حاضر است»   علیرضا زاکانی، از نمایندگان حامی دولت و از فرماندهان سابق بسیج، در مقام حمایت از وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات به سابقه‌ی بسیجی وی اشاره کرد و گفت: « این سابقه باعث می‌شود که ناب‌ترین افراد را در خدمت امنیت کشور قرار گیرند.» اظهارات زاکانی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته‌ی منتقدان، بسیج در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر عمدتاَ به عنوان نیرویی سرکوبگر برآمد کرده است و بخشی از قتل و ضرب و جرح‌ها و شکنجه‌های معترضان به انتخابات اخیر نیز به آن نسبت داده می‌شود.   حیدر مصلحی در برنامه‌ی پیشنهادی‌اش برای مدیریت وزارت اطلاعات گفته است که « شبکه مجازی دشمن در تمام جامعه و بین اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی و تا عمق روستاها نفوذ کرده است». او برای مقابله با این "شبکه‌ی مجازی" نقش برجسته‌ای را برای "سربازان گمنام امام زمان" قائل شده است. به گفته‌ی جمشید انصاری، نماینده‌ی عضو فراکسیون اقلیت، مصلحی در توضیحات خود، مقابله با شبکه‌ی یادشده را مشروط به «ایجاد شبکه‌ای از نخبگان و فرهیختگان و اساتید دانشگاه، دانشجویان و فرهنگیان تا ائمه‌ی جماعت مساجد» کرده است.

"به گفته‌ی وی، کسی که از نارضایتی اکثریت جامعه‌ی دانشگاهی از انتخابات سخن می‌گوید، عملاَ نتیجه‌ی این انتخابات را زیر ضرب می‌برد"به عقیده‌ی انصاری این رویکرد وزیر پیشنهادی به معنای «اطلاعاتی‌کردن کامل فضای جامعه» است.   نماینده‌ی زنجان در ادامه‌‌ی اظهاراتش فاش کرد که محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت نهم، او را به خاطر طرح یک سؤال تهدید کرده است که یا سکوت کند یا مسائلی از اطرافیانش را در مجلس فاش خواهد کرد.   پپس از سخنان موافق و مخالف، حیدر مصلحی به دفاع از کارنامه و برنامه خود پرداخت. او در توضیح راهبردهای خود برای وزارت اطلاعات مقابله با "دشمن" و "جریان‌های برانداز" را مسئله‌ی محوری‌دانست و گفت: « پیش بینی و نهایتا مدیریت تهدیدات و آسیب ها، ایجاد فرصت های اطلاعاتی و امنیتی، تلاش برای اشراف حداکثری اطلاعاتی به منظور جلوگیری ازغافل گیری، آمادگی برای جنگ با تهدیدات نرم افزاری، افزایش تسلط بر جریان ها، گروه ها، احزاب برانداز و مقابله با برنامه های آنان را مد نظر دارم.»   نکته‌ی دیگر مورد تآکید وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، حضور بیشتر این وزارتخانه در گستره‌های هنری و فرهنگی و سرایت بعد امنیتی به این عرصه‌ها بود. مصلحی گفت: «مسئله ای که امروز مورد توجه دشمن است توجه به هنر در مسائل امنیتی است لذا ما برای مقابله با آن نیازمند ارتباط با مجموعه هنری و فرهنگی کشور هستیم.»     رادیو دویچه وله     خبرهای مرتبط:  احمدی نژاد: وزارت اطلاعات ۷۰ میلیونی نیاز داریم احمدی نژاد؛ وزارت اطلاعات یک عبادتگاه است! افشاگری فرزند وزیر سابق اطلاعات در خصوص تصفیه حساب در وزارت اطلاعات.

منابع خبر