لایحه بودجه ۸۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری به شورا تقدیم شد

خبرگزاری مهر - ۳ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مناف هاشمی  پیش از ظهر روز یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ شهرداری در پایان دی ماه به شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای تهیه این لایحه در دو ماه گذشته جلسات کارشناسی مختلفی با معاونت ها و مناطق ۲۲ گانه شهرداری برگزار و در نهایت نشستی نیز با شهردار تهران و معاون امور مناطق تشکیل و نقطه نظرات مربوط به آنها احصا شد. وی با بیان اینکه در بودجه شهرداری محدودیت ها و پیشنهادها در دستور کار قرار گرفته است ، افزود : در مجموع ۸ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان برای بودجه سال ۹۰ شهرداری در نظر گرفته شد که بیش ازچهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن بودجه نقدی و سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن بودجه غیر نقدی شهرداری است که متناسب با درآمدهای شهرداری پیش بینی شده است و در تنظیم لایحه درآمدها و هزینه ها در نظر گرفته شده است . معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران با بیان این که در بودجه سال آینده ۱۰ درصد رشد پیش بینی شده است  افزود : بودجه ارائه شده در ۲۳ رویکرد پیش بینی شد که تداوم حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی که در سال ۹۱ قابل تحقق باشد ، اعمال مدیریت هزینه از زمان ، اتمام پروژه های نیمه تمام شهرداری از جمله آن است . هاشمی با اشاره به ۶ ماموریت در نظر گرفته شده برای شهرداری در بودجه سال 90 افزود: در این ماموریت ها بیشترین سهم در حوزه ترافیکی با ۴۳ درصد از کل بودجه شهرداری است و خدمات مدیریتی ۲۶ درصد ، ماموریت های خدمات شهری ۱۶ درصد ، ماموریت های اجتماعی و فرهنگی ۱۰ درصد ، ایمنی و مدیریت بحران سه درصد و ماموریت های شهرسازی دو درصد را از کل بودجه شهرداری را به خود اختصاص داده است . وی افزود : از بودجه امسال شهرداری تا کنون در بخش نقدی ۷۰ درصد محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال به ۸۰ درصد افزایش یابد .

"وی افزود : از بودجه امسال شهرداری تا کنون در بخش نقدی ۷۰ درصد محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال به ۸۰ درصد افزایش یابد "هاشمی با اشاره به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: این طرح درآمدهای شهرداری را کاهش نمی دهد اما هزینه های شهرداری را بالا می برد ، با این وجود شهرداری از این طرح حمایت می کند و امیدواریم دولت نیز در این طرح به شهرداری تهران و سایر شهرداری ها توجه کند. معاون شهردار تهران  قانون مالیات بر ارزش افزوده را از بهترین منابع درآمدی شهرداری ها دانست و افزود : این قانون یکی از مترقی ترین قوانین در راستای رسیدن به درآمدهای پایدار است و امیدواریم در رسیدن به درآمدهای پایدار شهرداری را یاری دهد . هاشمی با اشاره به این که بر اساس برنامه هر ساله ۵ درصد به سمت درآمدهای پایدار حرکت و از اتکا به ساخت وس ازها کم می شود ، گفت : هم اکنون ۲۵ درصد درآمدهای شهرداری پایدار است که امیدوارم در سال آینده به ۳۰ درصد افزایش یابد

منابع خبر