سواری دادن ناصرالدین شاه به ملیجک/ لاک‌پشت وارد منطقه ممنوعه شد

سواری دادن ناصرالدین شاه به ملیجک/ لاک‌پشت وارد منطقه ممنوعه شد

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۹ مرداد ۱۴۰۲دریافت ۴۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

کلمه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
ایسنا - ۴ فروردین ۱۴۰۲
خبرگزاری مهر - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
جام جم - ۱۶ شهریور ۱۴۰۰