توهین و حمله شدید مقام نظامی متوهم امارات به ایران

توهین و حمله شدید مقام نظامی متوهم امارات به ایران
خدمت
خدمت - ۱۶ آبان ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ سایت "عربی 21" گزارش داد: «"ضاحی خلفان" نایب رییس پلیس دبی طی حمله شدید به ایران گفته بزودی و در عرض سه سال آینده ربع پهلوی پسر شاه ایران در این کشور سر کار خواهد آمد و قانون اساسی این کشور را تغییر خواهد داد.»

این مقام نظامی اماراتی اظهاراتی توهین آمیز، ایران را «همسایه بد» برای کشورهای عربی توصیف کرد و در راستای ادعاهای تکراری اربابانش اظهار داشت: «اعراب باید به همان اندازه که ایران در کشورهایشان دخالت می کند آنها هم باید به همین میزان دخالت کنند.»
خلفان در اظهاراتی که تنها شایسته سران عرب و مزدوران آنهاست، ادعا کرد: «سران عرب باید با قدرت تمام به ساقط کردن نظام ولی فقیه در ایران اقدام کنند.»

عربی ۲۱ در ادامه افزود: «ضاحی خلفان به داشتن آراء سیاسی متناقض مشهور شده و همین چند وقت پیش از علی عبدالله صالح رییس جمهور برکنار شده یمن و متحد حوثی ها حمایت می کرد حال آنکه کشورش حوثی ها را دشمن می دانند.»

منابع خبر