مغز چگونه تمرکز می‌کند؟

جهان نیوز - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

دانشمندان نواحی از مغز را شناسایی کرده‌اند که با توجهات فضایی و شی‌ءمحور سر و کار دارند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
جهان نیوز - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳
یورو نیوز - ۲۹ فروردین ۱۳۹۳