آبرسانی توسط گروه جهادی به روستای محروم در سیستان بلوچستان

آبرسانی توسط گروه جهادی به روستای محروم در سیستان بلوچستان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۳۹۹دریافت ۶ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ آبان ۱۳۹۹