وضعیت بیمه‌ای افراد درصورت تغییر بیمه

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

ایسنا: مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی وضعیت بیمه‌ای افراد پس از انتقال از صندوقی به صندوق دیگر را تشریح کرد.

سید تقی نوربخش در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بیمه‌ای افراد پس از انتقال از یک صندوق به صندوق دیگر اظهار کرد: زمانی که فرد از صندوقی به صندوق دیگر منتقل می‌شود، چه اینکه از قراردادی به رسمی تبدیل شود، در دستگاه‌های دولتی و یا در بعضی از موارد دیگر، در قانون برنامه پنجم توسعه، الزامی پیش بینی شده که باید بر اساس آن مبلغی را به عنوان حق بیمه سنواتی پرداخت کنند.

وی افزود: در واقع زمانی که فرد از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل می‌شود با توجه به نرخ حق بیمه‌ای که پرداخت شده، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال اگر از صندوق بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی منتقل شود به این علت که نرخ پرداخت این دو صندوق بین ۲ تا ۳ درصد متفاوت است، مبلغی را باید پرداخت کند.

نوربخش ادامه داد: اما اگر عکس آن انجام شود و فرد از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بیمه سلامت منتقل شود با توجه به اینکه درصد پرداخت کمتر است، نیاز به پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت نیست. همچنین افرادی که از وضعیت قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت می‌دهند، پرداختی در انتقال صندوق نخواهند داشت

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳