پرونده رحیمی به دیوان عالی می‌رود

20:14 - پرونده رحیمی به دیوان عالی می‌رود
خبر خونه
جهان نیوز - ۲۶ مهر ۱۳۹۳

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با اشاره به اعتراض محمدرضا رحیمی به حکم صادره از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران گفت که برای رسیدگی به اعتراض، پرونده مذکور تا پایان مهرماه به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

منابع خبر