۲۲:۲۶ - طلاق به خاطر بد دهنی زن

22:26 - طلاق به خاطر بد دهنی زن
خبر خونه
خبر خونه - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران، زوج جوان پس از مراجعه به دادگاه خانواده از قاضی خواستند تا حکم طلاقشان را صادر کند. مرد جوان در خصوص علت این درخواست گفت: آقای قاضی همسرم خیلی بد دهن است و مرتب به من فحش و ناسزا می گوید.

وی ادامه داد: هربار که دعوایمان می شود مرا به باد ناسزا می گیرد و هرچه از دهنش در می آید به من می گوید. دیگر تحمل این رفتارهای او را ندارم و می خواهم برای همیشه از او جدا شوم.

پس از آن همسر این مرد نیز به قاضی گفت: شوهرم کارهایی می کند که اعصاب من خورد شود.

"به گزارش باشگاه خبرنگاران، زوج جوان پس از مراجعه به دادگاه خانواده از قاضی خواستند تا حکم طلاقشان را صادر کند"من بددهن نیستم و دوست ندارم حرف بدی به او بزنم ولی خودش باعث می شود. راستش من هم دیگر نمی خواهم با او زندگی کنم و طلاق می خواهم.

پس از صحبت های این زوج قاضی حکم طلاق توافقی را صادر می کند.

منابع خبر
طلاق به خاطر بد دهنی زن عصر ایران - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
۲۲:۲۶ - طلاق به خاطر بد دهنی زن خبر خونه - ۲۴ آبان ۱۳۹۳