هشدار درباره شوک جدید معوقات بانکی

فردا - ۲۷ دی ۱۳۹۲

روزنامه خراسان در اخبار ویژه های خود نوشت:

بر اساس گزارشی که اخیرا توسط یکی از نهادهای نظارتی تهیه شده، با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کاهش قابل توجه شعب تعدادی از موسسات مالی – اعتباری و بانک ها، این اقدام فاقد پشتوانه علمی و اجرایی در نظام بانکداری دانسته شده و آمده است که وصول بسیاری از معوقات در ارتباط تنگاتنگ با اطلاعات کارمندان و مدیران شعب است و کاهش تعداد شعبه ها به این صورت، باعث اخراج تعداد قابل توجهی از این پرسنل و در نتیجه پیچیده تر شدن اخذ معوقات و تسهیلات از اشخاص می شود.

منابع خبر