رتبه سوم استان یزد در پرورش شتر در کشور

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر