ریودوژانیرو با ۶۶ رای میزبان المپیک ۲۰۱۶ شد

ایلنا - ۱۰ مهر ۱۳۸۸

برزیلیها طی چند سال اخیر میزبان رویدادهای مهمی در سطح جهان بوده و امید بسیاری به کسب میزبانی این بازیها داشتند بخصوص که تاکنون میزبانی بازیهای المپیک (بغیر از مکزیک) تاکنون به هیچ کشور آمریکای جنوبی داده نشده بود و ... ایلنا: سر انجام پس از ماهها کار کارشناسی و بازدیدهای بسیار از چهار شهر داوطلبی میزبان المپیک ۲۰۱۶ ریودو ژانیرو توانست در رقابتی تنگا تنگ با شهر های شیکاگو ،مادرید و توکیو میزبانی این رقابتها را از آن خود کند تا برزیلیها جشن و پایکوبی به راه بیندازند.به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی نهایی برای میزبانی المپیک روز گذشته در کپنهاک دانمارک با رقابتی نزدیک بین کشورهای برزیل (ریو دو ژانیرو)، اسپانیا(مادرید)، ژاپن(توکیو) و آمریکا(شیکاگو) به پایان رسید. این رای گیری حاصل ماهها رفت و آمد به شهرهای داوطلبی بوده تا در روز گذشته با حضور بزرگان چهار کشور داوطالبی و المپینهای کشورهای مختلف از جمله روسای جمهور ویا نماینگان آنها پس از بررسی‌های نهایی، سرانجام میزبانی به برزیل رسید تا این رقابت‌ها در سال ۲۰۱۶ در ریو دوژانیو برگزار شود.روز گذشته در صدو بیست و یکمین نشست کمیته بین المللی المپیک در دور اول رای گیری مادرید با ۲۸ رای ،ریودو ژانیرو با ۲۶ رای ،توکیو با ۲۲ رای و شیکاگو با ۱۸ رای بترتیب اول تا چهارم شدند تا شیکاگو از دور خارج شود.در دور دوم رای گیری ریودو ژانیرو با ۴۶ رای اول،مادرید با ۲۹ رای دوم و توکیو با ۲۰ رای سوم شد تا توکیو نیز از دور خارج شده و در مرحله سوم رای گیری ریودو ژانیرو با ۶۶ رای در برابر ۳۲ رای مادرید میزبانی سی و یکمین دوره بازیهای المپیک را در سال ۲۰۱۶ از آن خود کند.برزیلیها طی چند سال اخیر میزبان رویدادهای مهمی در سطح جهان بوده و امید بسیاری به کسب میزبانی این بازیها داشتند بخصوص که تاکنون میزبانی بازیهای المپیک (بغیر از مکزیک) تاکنون به هیچ کشور آمریکای جنوبی داده نشده بود و همین امر شانس این کشور را برای میزبانی در شرایط برابر بیشتر از دیگر شهرها کرد

منابع خبر