عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی‌صلاحیتی آنها نیست

عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی‌صلاحیتی آنها نیست
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ خرداد ۱۴۰۰

‌به‬ گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر با بیان اینکه عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی‌صلاحیتی آنان نیست، نوشت: بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارش‌ها، امکانات و آشنایی‌های خود نتوانسته صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز