روز جهانی آوارگان: ۵۱ میلیون آواره در جهان

بیش از ۵۰ میلیون آواره و پناهنده در سراسر جهان
بی بی سی فارسی
رادیو زمانه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

در روز جهانی آوارگان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش تازه‌ای از وضعیت آوارگان جهان در سال ۲۰۱۳ ارائه کرد. بر این اساس بیش از ۵۱ میلیون آواره در جهان وجود دارد.

منابع خبر