سوالات مهم قاضی عسکر درباره حادثه منا

تابناک - ۱۶ مهر ۱۳۹۴

از ۹ صبح که آن فاجعه رخ داد، تا یک نصفه شب اجساد هنوز در خیابان‌ ۲۰۴ روی زمین بود. امداد رسانی دیر اتفاق افتاد و بیمارستان‌ها آمادگی لازم را نداشتند. شاید اگر به موقع اقدام می‌کردند، تلفات انسانی آنقدر زیاد نبود. آنها جلوی امدادگران ما را گرفتند، اما هیات پزشکی و مجموعه عوامل خدماتی توانستند جمع زیادی از مجروحان را به بیمارستان منتقل کنند

منابع خبر