اگر سرمایه گذار و کارافرینی به هر دلیل دچار "هفت خان" شد بازرسی کل کشور این موضوع را پیگیری کند تا گیر‌های بیجا در دستگاه‌های اداری برداشته شود/ کسی که در دوره‌ای مسئولیت داشته و ترک فعل خسارت بار داشته باید مورد مواخذه قرار گیرد/ باید از مدیران شجاع، قوی، مبتکر و خلاق با همه وجود حمایت کنیم

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز