حمله پلیس ترکیه به دفتر روزنامه منتقد

پلیس ترکیه به دفتر روزنامه منتقد دولت حمله کرد
خدمت
جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

پلیس ترکیه، بامداد شنبه بار دیگر به دفتر روزنامه «زمان»، از رسانه‌های منتقد دولت این کشور حمله کرده است.

منابع خبر
حمله پلیس ترکیه به دفتر روزنامه منتقد جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
حمله پلیس ترکیه به دفتر روزنامه «زمان»  رادیو فردا - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴