ورزش کردن سران جهان/تصاویر

ورزش کردن سران جهان/تصاویر
فردا
فردا - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

پوتین، رئیس جمهور روسیه

حسن روحانی

رئیس جمهور آمریکا

نخست وزیر انگلیس

رئیس جمهور روسیه

وزیر خارجه آمریکا

نخست وزیر ژاپن

وزیر خارجه آمریکا

رئیس جمهور فرانسه

رهبر کره شمالی

رئیس جمهور آمریکا

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس

نخست وزیر کانادا

بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا

رئیس جمهور فرانسه

نخست وزیر انگلیس

همسر رئیس جمهور آمریکا

رئیس جمهور روسیه

رئیس جمهور سابق فرانسه

نخست وزیر چین

رئیس جمهور بولیوی

رئیس جمهور ونزوئلا

رئیس جمهور چین

ودودف، رئیس جمهور سابق روسیه

منابع خبر