امحای دیش‌های ماهواره با تانک در شیراز

امحای دیش‌های ماهواره با تانک در شیراز
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۷ مهر ۱۳۹۲

تصاویر علی از مراسم نابودسازی دیش‌های ماهواره. طبق گزارش‌های منتشرشده توسط خبرگزاری‌ها دیش‌هایی که داوطلبانه تحویل داده شده بودند، طی مراسمی با عبور تانک از روی آنها، نابود شدند

منابع خبر
امحای دیش‌های ماهواره با تانک در شیراز بی بی سی فارسی - ۷ مهر ۱۳۹۲