بازرسان سازمان ملل از سوریه رفتند

جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۲

کارشناسان تسلیحاتی سازمان ملل که برای بررسی موارد ادعایی حملات شیمیایی به سوریه سفر کرده بودند، ساعتی قبل این کشور را ترک کردند.

منابع خبر