پازل کابینه بایدن در حال تکمیل شدن؛ اتخاذ سیاست جدید یا تکرار دولت اوباما

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۲۳ آذر ۱۳۹۹