سپهر شهیدی قمصری، دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شد

آموزش و پرورش برای توان افزایی فردی و اجتماعی شهروندان و آماده کردن آنها برای زندگی آینده است، با اینحال اضافه بارهایی مانند ملی­ گرایی خشک پهلوی اول و مدرن سازی شتاب زده و محدود به چند جنبه محدود ظاهری در دوره پهلوی دوم و پرورش نیروهای آماده شهادت و دیندار آن هم با یک گرایش و برداشت ویژه از دین در دوره جمهوری اسلامی، به آن تحمیل شد که با هدف­های حداقلی نهاد آموزش دست کم در جهان مدرن چندان سخیتی نداشته و ندارد.
اخبار روز
هرانا - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

خبرگزاری هرانا – سپهر شهیدی قمصری، دانشجوی ترم پنج مهندسی عمران موسسه آموزش عالی سینا کاشان، به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم . . .

نوشته سپهر شهیدی قمصری، دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شد اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر