عکاسی پوریا پورسرخ از علی کریمی

آفتاب - ۲۳ مهر ۱۳۹۱

منابع خبر