کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز اعطا می‌شود

کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شیراز اعطا می‌شود
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۵ دی ۱۳۹۸علی رضائی، مدیر دفتر استعداد‌های درخشان دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از اعطای کمک هزینه تحصیلی به ۳۱ نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه  شیراز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خبر داد.

رضائی مطرح کرد: میزان پرداختی کمک هزینه تحصیلی به هر یک از دانشجویان مقطع کارشناسی، مبلغ دو میلیون ریال، کارشناسی ارشد، دو میلیون و پانصد هزار ریال و دانشجویان مقطع دکتری، سه میلیون و پانصد هزار ریال است که از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ به حساب دانشجویان مشمول واریز شده است.

مدیر دفتر استعداد‌های درخشان دانشگاه شیراز تصریح کرد: براساس تفاهم نامه بین دانشگاه شیراز و موقوفه حاج محمدحسن کاظمی شیرازی و بنا بر مفاد وقف نامه، هر سال حدود یک میلیارد ریال در قالب کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد در پنج رشته حقوق، فیزیک، شیمی، مهندسی عمران و معمار پرداخت می‌گردد.

وی گفت: در آینده از ظرفیت خیرین و واقفین در راستای حمایت و پشتیبانی از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه بیشتر استفاده می‌شود

منابع خبر