تذکر قالیباف در خصوص عدم شرکت برخی نمایندگان در رای گیری

تذکر قالیباف در خصوص عدم شرکت برخی نمایندگان در رای گیری
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: رای گیری قالیباف تذکر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰