سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

خبرگزاری فارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۳

به دنبال بروز درگیری‌های اخیر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از مرزبانان کشورمان توسط گروه‌های تروریستی شد سفیر پاکستان شب گذشته به وزارت خارجه احضار شد

منابع خبر
سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مهر ۱۳۹۳