سیر تکاملی طرح‌های حفاظتی سپاه انصارالمهدی (عج) به روز است

مقامات حکومت دو راه بیشتر پیش روی خود ندارند. یا به ندای مردم گوش می دهند، به مطالبات آنها در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پاسخ می دهند که در رأس آن سپردن حق حاکمیت به مردم است و یا در موقعیتی بسیار ضعیف تر، گام به گام تسلیم فشارهای خارجی می شوند و با خریدن چند روز بیشتر عمر رژیم، کشور را برای سالهای طولانی عرصه تاخت تاز بازیگران جهانی و هرج و مرج داخلی خواهند کرد
اخبار روز
خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با بیان اینکه روحیه ایثار و فداکاری همچون زمان دفاع مقدس در سپاه انصارالمهدی (عج) وجود دارد، افزود: سیر تکاملی طرح‌های حفاظتی سپاه انصارالمهدی (عج) به روز است

منابع خبر