فرهادمجیدی و فتح الله زاده در بیمارستان / عکس

آفتاب - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
منابع خبر
عیادت مجیدی از فتح الله زاده (عکس) عصر ایران - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
عکس | عیادت مجیدی از فتح الله زاده پارس فوتبال - ۲۶ خرداد ۱۳۹۴