جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام

خبرگزاری میزان - ۱۸ تیر ۱۳۹۹

جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی امروز سه شنبه (۱۰ تیر) برگزار شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۸ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۸ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۸ تیر ۱۳۹۹