محمدمایلی کهن مخفیانه از زندان آزاد شد! / مایلی کهن : درباره ناپاکی حرف زدم و کوتاه نمی آیم

عصر ایران - ۲۴ آبان ۱۳۹۳عصر ایران – محمدمایلی کهن به دلیل نامعلوم علاقه ای به حضور برابر دوربین ها نداشت. سرمربی سابق تیم ملی که به حکم دادگاه ۵ روز زندانی شده بود پس از این به خاطر بخشش دایی حکم آزادی اش را گرفت با هماهنگی مسوولان زندان زودتر از زمان مقرر اوین را ترک کرد.

روز شنبه و از ساعت ۱۹ درحالی که دوربین های صداوسیما و خبرنگاران منتظر آزادی محمدمایلی کهن از زندان بودند متوجه شدند که دقایقی قبل از زندان را ترک کرده است.در این بین نزدیکان محمدمایلی کهن مدعی بودند که ریاست زندان ملاحظاتی برای حضور خبرنگاران مقابل در زندان داشته اما رییس زندان هم مدعی شد که خود محمدمایلی کهن علاقه ای به حضور برابر رسانه ها نداشته و با هماهنگی ریاست زندان ، اوین را کمی زودتر ترک کرده است.

با ون به خانه رفتم

این اتفاق درشرایطی رخ داد که فقط یکی از خبرنگاران موفق شد گفت و گوی کوتاهی با محمد مایلی کهن داشته باشد. سرمربی سابق تیم ملی به نظرمی رسد که از اتفاقات رخ داده خیلی ناراحت نیست . او که با کاپ صحبت کرده پس از آزادی از زندان گفته:«از همه کسانی که در این مدت به من لطف داشتند تشکر می کنم و دست شان را می بوسم.

"با ون به خانه رفتم این اتفاق درشرایطی رخ داد که فقط یکی از خبرنگاران موفق شد گفت و گوی کوتاهی با محمد مایلی کهن داشته باشد"قصد نداشتم مزاحم دوستان شوم و حتی به پسرم هم نگفتم.امیدوارم در فرصت مناسب درباره موضوعات مختلف صحبت کنم.البته من با ون به خانه رفتم.مملکت ما مشکل زیاد دارد و اجازه بدهید که من دیگر مشکل درست نکنم.»

شاید ۵۰ صفحه بشود نوشت

محمدمایلی کهن پس از حضور در زندان گفته بود که کتاب خاطرات زندانش را می نویسد و منتشر می کند. حالا پس از آزادی آن هم بعد از ۵ روز به نظر می رسد که متن زیادی ننوشته باشد و انتشار کتابش باید بماند برای وقتی دیگر :«

این نظر شماست.مشخص نیست.شاید در این ۴،۵ روز بتوانی ۴۰،۵۰ صحفه بنویسی.»

کوتاه نمی آیم

اوهمچنان برمواضعش استوار است . مواضعی که مدعی است برای رفع ناپاکی فوتبال گفته شده :«من حاضرم برای مردم و پرچم کشورم جان بدهم.مساله من مساله شاکی نبود.من درباره ناپاکی در فوتبال حرف زدم.تا زمانیکه زنده هستم با ناپاکی در فوتبال مبارزه می کنم.اگر ۴۰ سال هم در زندان می ماندم همین روند را ادامه می دادم.یقین داشته باشید کوتاه نمی آیم.هدف من بالاتر است.»

تشکر از دوستان اندرزگاه ۴

او درپایان از همه کسانی که این مدت دنبال کارهایش بوده اند تشکر می کند:«جا دارد از وزیر ورزش و بزرگان ورزش تشکر کنم که در این مدت کوتاه به من لطف داشتند.ازهدایتی،مسولان اوین؛دوستانی که در اندرزگاه شماره ۴ بودند سپاسگزارم.از دوستان رسانه ای هم تشکر می کنم.»

منابع خبر
مایلی کهن آزاد شد تابناک - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
محمد مایلی کهن از زندان آزاد شد بی بی سی فارسی - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
مایلی کهن از زندان آزاد شد آفتاب - ۲۴ آبان ۱۳۹۳