معین: سال‌های ۸۴ تا ۹۲ دوران جنگ تحمیلی دوم بود

دکتر معین : جنگ تحمیلی دیگر بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در ایران روی داد
نوروز
کلمه - ۱۶ آذر ۱۳۹۴

به گفته او در سال ۸۴ و دوره اصلاحات واقعه‌های مانند قتل‌های زنجیره‌ای و فاجعه کوی دانشگاه باعث شد جنبش دانشجویی به سرخوردگی و انفعال برسد و این امر را در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شاهد هستیم که دانشجویان تا آنجا پیش رفتند که حتی رای به تحریم انتخابات دادند و ناخواسته سهمی را ایفا کردند که منتهی به تشکیل دولت سیاه در این کشور شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۶ آذر ۱۳۹۴