درادامه تظاهرات مخالفان در سوریه دست کم هفت تن کشته شدند

رادیو فردا - ۲۴ تیر ۱۳۹۰

روز جمعه در ادامه تظاهرات خیابانی مخالفان حکومت سوریه، هفت نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. به گفته نماینده جمعیت حقوق بشر سوریه، عبدالکریم ریحاوی Rihaoui )) در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه، دو نفر در دمشق، سه تن در ادلِب ( Idleb ) و دو تن دیگر در دِرعا کشته شدند. این درحالیست که خبرگزاری رسمی سوریه، از کشته شدن تنها یک نفر در ادلب خبر می دهد. به گفته مخالفان، ۳۵۰ هزار نفر روز جمعه درتظاهرات علیه حکومت بشار اسد درشهرهای مختلف سوریه، بویژه در حما و دمشق شرک داشتند، و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. مخالفان، تظاهرات روز جمعه را به هزاران زندانی سیاسی اختصاص دادند، که به گفته آنان شمارشان به ۱۵۰۰۰ می رسد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز