زمین لرزه حوالی خوی را لرزاند

زلزله خوی را لرزاند
فردا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ تیر ۱۳۹۵

تهران - ایرنا - زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۵ (چهار ونیم) در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) چهارشنبه شب حوالی خوی از توابع آذربایجان غربی را لرزاند.

منابع خبر
زمین لرزه حوالی خوی را لرزاند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ تیر ۱۳۹۵
زلزله خوی را لرزاند فردا - ۲ تیر ۱۳۹۵
زلزله خوی را لرزاند آفتاب - ۲ تیر ۱۳۹۵