شورا وقتی سرش بالاست که بهترین انتخاب را برای شهرداری داشته باشد

شورا وقتی سرش بالاست که بهترین انتخاب را برای شهرداری داشته باشد
فردا
فردا - ۲۱ تیر ۱۳۹۲

سرویس اجتماعی«فردا»

:

یک عضو جدید شورای شهر تهران درباره جلسه دروز اعضای منتخب شورای چهارم گفت که این جلسات برای آشنایی بیشتر با شرح وظایف شورا و آشنایی با مشکلات موجود است.

منابع خبر