دانشجویان فقط در ساعت آزمون وارد سایت شوند

دانشجویان فقط در ساعت آزمون وارد سایت شوند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ دی ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین بهروز تاکید کرد: تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور درنظر داشته باشند که صرفا در روز و ساعت امتحان خود باید وارد سایت آزمون شوند چرا که حضور بیش از حد دانشجویان موجب اختلال در سیستم شده و حق دیگر دانشجویان تضییع می شود.

وی با عنوان اینکه بررسی سایت آزمون نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان حضورشان ناشی از نگرانی آزمون خود و صرفا برای بررسی سایت است، افزود: ظرفیت سایت آزمون متناسب با تعداد دانشجویانی که در روز و ساعت مقرر امتحان دارند، درنظر گرفته شده و ترافیک زیاد مشکلات بسیاری را برای دانشجویان در حین آزمون ایجاد خواهد کرد.

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه دلیلی برای نگرانی وجود ندارد، از تمامی دانشجویان خواست نسبت به این مهم اهتمام ورزیده تا امکان برگزاری امتحانات در نهایت سلامت، دقت، نظم و انضباط پیش بینی شده، فراهم شود.

منابع خبر