شرایط جدید کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه سربازی

شرایط جدید کاهش 6 تا 10 ماهه خدمت سربازی
خدمت
جهان نیوز - ۸ دی ۱۳۹۴

معاون سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: دانشجویانی که پایان نامه های خود را با موضوعات قضائی و حقوقی مرتبط با نیروهای مسلح ارائه کنند، از امتیاز کاهش ۶ تا ۱۰ ماهه مدت سربازی استفاده می کنند.

منابع خبر