مهلت ارسال آثار دهمین جشنواره نشریات تا ۲۲ فروردین خواهد بود

مهلت ارسال آثار دهمین جشنواره نشریات تا ۲۲ فروردین خواهد بود
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اطلاعیه اداره نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با دهمین دوره جشنواره نشریات دانشجویی به شرح زیر است:

به اطلاع می رسانیم که سامانه‌ دریافت آثار تا ساعت ٢۴ روز جمعه ٢٢ فروردین، فعال خواهد بود. سپس پرونده دریافت آثار بسته خواهد شد و ادامه تعطیلی دانشگاه تاثیری در تمدید و فعال شدن مجدد سامانه نخواهد داشت.

http://farhangi.sbu.ac.ir/portal/9thsbujournalsfest/

لذا از دانشجویان خواستاریم موارد زیر را در نظر داشته باشند:

١. همه آثاری که نام مندرج‌ در فرم ثبت نامی با نام صاحب اثر مندرج در فایل بارگذاری شده، اختلاف داشته باشد، از مرحله داوری حذف می شوند.

٢. مهم نیست که نشریه (نه اثر) ارسالی به وسیله صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و یا سردبیر ارسال شده باشد، در هر صورت نشریه ارسالی داوری خواهد شد.

٣. اثر ارسالی، باید کاملا منطبق با همانی باشد که در نشریه مذکور، منتشر شده باشد.

۴.

"همه آثاری که نام مندرج‌ در فرم ثبت نامی با نام صاحب اثر مندرج در فایل بارگذاری شده، اختلاف داشته باشد، از مرحله داوری حذف می شوند.٢"در بارگذاری هر اثر لازم است که فقط همان اثر از فایل نشریه جدا سازی و بارگذاری شود. در صورت بارگذاری همه فایل نشریه، اثر مربوطه از فرایند داوری خارج خواهد شد.

۵. تنها در رسته های مربوط به نشریه برتر، گرافیک و صفحه آرایی و بخش فرعی لازم است فایل نشریه به صورت کامل بارگذاری شود.
۶. در بخش نشریه برگزیده، هر نشریه محدودیت انتخاب یک رسته را دارد. لذا در صورت شرکت در چند رسته، آخرین رسته انتخابی ارسال کننده‌، ملاک خواهد بود.

٧.

تا کنون ۴۴٧ نفر از دانشجویان در جشنواره شرکت کرده اند. برآورد ما این است که حدود ٨٠٠ اثر ثبت شده است. لذا چند روز آینده آخرین فرصت برای نشریاتی است که تاکنون موفق به بارگذاری نشده اند

.
٨. فرآیند داوری از اوایل اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، اما در خصوص برگزاری اختتامیه در آینده به جمع بندی خواهیم رسید.

٩. هرگونه پیشنهاد، نقد و یا نظری در خصوص جشنواره و اختتامیه آن دارید، حتما به اطلاع ما برسانید.

چرا که، جشنواره‌ برای خود شماست و کیفیت خوب برگزاری آن متکی به مشارکت و ارائه پیشنهادهای خلاقانه شماست.

منابع خبر