سبزترین ساختمانهای دنیا را تماشا کنید

سبزترین ساختمانهای دنیا را تماشا کنید
شفاف
شفاف - ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

  مهر: ساختمانهای آینده نگاهی عمیق به طراحی زیستی و استفاده از گیاهان دارند از این میان، دیوارهای سبزی که دما و هوای محیط را تنظیم می کنند.دیوارهای سبزی که نفس می کشند، محیط را تصفیه و دما را تنظیم می کنند. این آخرین مرز از طراحی زیستی است.هر روز در نقاط مختلف دنیا بر تعداد پروژه هایی که در آنها گیاهان در ساختار داخلی ساختمانها نقش کلیدی ایفا می کنند افزوده می شود.این گیاهان نه تنها از نظر زیبایی شناختی ساختمان اهمیت دارند بلکه قادرند همانند فیلتر طبیعی هوا عمل کرده و دما و رطوبت را تنظیم کنند.بعضی از این پروژه ها از جمله ساختمان "دیوارهای زنده" در مادرید، کپنهاگ و آکلند به واقعیت تبدیل شده اند درحالی که ساختمانهای متحولانه تری هنوز در مرحله ساخت قرار دارند.از جمله مهمترین این ساختمانهای آینده می توان به "تراسهای بیروت" (Beirut Terraces ) در پایتخت لبنان، "مسکن زیستی" (eco-housing ) در نانجینگ چین و "خیابان عمودی" (vertical street) در ملبورن اشاره کرد."خیابان عمودی" در سال ۲۰۱۴ به اتمام می رسد. سراسر سطح هر یک از ۶ طبقه این ساختمان یک باغ واحد را می سازند. داخل این باغها درختانی کاشته می شوند که طول آنها می تواند حداکثر به ۱۰ متر برسد. پروژه "خیابان عمودی" در ملبورن جزئیات "ساختمان عمودی" در مبلورن پروژه "مسکن زیستی" در نانجینگ جزئیات پروژه "مسکن زیستی" "تراسهای بیروت" در بیروت طبقه اول "تراسهای بیروت" "دیوارهای زنده" در شرق "بریتومارت" در آکلند هتل "آسمان زیبا" در منطقه "کرستاد" در کپنهاگ "دیوار زنده" در داخل هتل "آسمان زیبا" یک خانه سبز در "لینکبک" بلژیک.

منابع خبر