کادر متخلف بیمارستان خمینی شهر از کار برکنار شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آذر ۱۳۹۴

اصفهان - ایرنا- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده در جلسه مشترک با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کادر متخلف بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از کار برکنار شدند.

منابع خبر