ایران چند میلیون مرزنشین دارد؟

تابناک - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس آخرین گزارش کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هایی چون تعاون و اقتصاد، تعداد دقیق مرزنشینان ایرانی ۸ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۴۴ نفر است. X Share Google Reader Stumble Upon Delicious Cloob Facebook Twitter Digg نظر شما

منابع خبر
ایران ۸ میلیون مرزنشین دارد! الف - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
ایران ۸ میلیون مرزنشین دارد! شفاف - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
ایران ۸ میلیون مرزنشین دارد! عصر ایران - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
ایران چند میلیون مرزنشین دارد؟ تابناک - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
ایران ۸ میلیون مرزنشین دارد! جهان نیوز - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
ایران ۸ میلیون مرزنشین دارد! پیمانه - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰