ایران چند میلیون مرزنشین دارد؟

تابناک - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

خراسان نوشت: بر اساس آخرین گزارش کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هایی چون تعاون و اقتصاد، تعداد دقیق مرزنشینان ایرانی ۸ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۴۴۴ نفر است. با توجه به اینکه سرشماری جمعیت از آبان ماه آغاز می شود، اعلام این تعداد دقیق جمعیت آن هم در مناطقی که خواستار استفاده از سهمیه ارزی برای مبادلات قانونی مرزی با کشورهای همجوار هستند جای تعجب دارد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

شفاف - ۲۳ شهریور ۱۳۹۰