توجیه داعش برای سوزاندن خلبان اردنی

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

یکی از سران داعش افزود: خلبان اردنی کودکان، زنان و مردان مسلمان را با موشک های هواپیمایش می سوزاند. سوزاندن افراد با آتش در اسلام به جز در صورت اجرای حکم قصاص مجاز نیست.

منابع خبر
توجیه داعش برای سوزاندن خلبان اردنی جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳