'تلفات سنگین غیرنظامی' در انفجار یک خودرو در مرکز ولایت لوگر

'تلفات سنگین غیرنظامی' در انفجار یک خودرو در مرکز ولایت لوگر
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

'تلفات سنگین غیرنظامی' در انفجار یک خودرو در مرکز ولایت لوگر۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۳۰ آوریل ۲۰۲۱به روز شده در ۸ ساعت پیش

منبع تصویر،

Social Media

توضیح تصویر،

تصاویر بیانگر تخریب وسیعی خانه‌ها ناشی از انفجار است

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور افغانستان از وقوع یک انفجار سنگین در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در جنوب کابل خبر داده است.

آقای آرین گفته که یک موتر/خودروی مملو از مواد انفجاری در منطقه که "خانه‌های غیرنظامی و یک شفاخانه" در آن است، منفجر شده و تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است.

او گفته که تاکنون ۲۱ کشته و ۹۱ زخمی غیرنظامی در محل تثبیت شده و مجروحان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

در همین حال حسیب استانکزی، رئیس شورای ولایتی لوگر به بی‌بی‌سی گفت این خودرو "به بهانه اینکه مربوط به یک موسسه کمک‌رسانی است، داخل یک مهمانخانه شده و بعدا انفجار صورت گرفته."

به گفته او در این مهمانخانه حدود ۲۵ نفر بوده که همه زیر آوار شده‌اند و بیم آن می‌رود کشته شده باشند.

سخنگوی وزارت داخله گفته که دو نفر تاکنون از زیر آوار زنده بیرون آورده شده‌اند.

"آقای آرین گفته که یک موتر/خودروی مملو از مواد انفجاری در منطقه که "خانه‌های غیرنظامی و یک شفاخانه" در آن است، منفجر شده و تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است"

به گفته مقامات انفجار در داخل منطقه مسکونی رخ داده و سقف بسیاری از خانه‌ها فرو ریخته است و یک شفاخانه هم ویران شده است.

منبع تصویر،

Social Media

تصاویر منتشر شده از محل انفجار تلاش مردم و امدادرسانان را برای بیرون آوردن اجساد و نجات افراد گیرمانده از زیر آوار نشان می‌دهد.

تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای این حمله را محکوم کرده و گفته که در این حمله "شماری زیاد مردم از جمله جوانانی که برای اشتراک در امتحان سراسر کنکور در این مهمانخانه بسر می‌بردند، کشته شده‌اند."

اعلامیه ریاست جمهوری به نقل اشرف غنی، رئیس جمهوری، گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته است.

منبع تصویر،

Social Media

توضیح تصویر،

مقامات محلی می‌گویند انفجار در زمان افطار رمضان رخ داده است

توضیح تصویر،

ولایت لوگر که در جنوب کابل پایتخت افغانستان واقع شده، در چند سال اخیر شاهد ناآرامی‌هایی زیادی بوده است.

'تلفات سنگین غیرنظامی' در انفجار یک خودرو در مرکز ولایت لوگر

شبکه های اجتماعی

منبع تصویر، Social Media

توضیح تصویر،

تصاویر بیانگر تخریب وسیعی خانه‌ها ناشی از انفجار است

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور افغانستان از وقوع یک انفجار سنگین در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در جنوب کابل خبر داده است.

آقای آرین گفته که یک موتر/خودروی مملو از مواد انفجاری در منطقه که "خانه‌های غیرنظامی و یک شفاخانه" در آن است، منفجر شده و تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است.

او گفته که تاکنون ۲۱ کشته و ۹۱ زخمی غیرنظامی در محل تثبیت شده و مجروحان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

در همین حال حسیب استانکزی، رئیس شورای ولایتی لوگر به بی‌بی‌سی گفت این خودرو "به بهانه اینکه مربوط به یک موسسه کمک‌رسانی است، داخل یک مهمانخانه شده و بعدا انفجار صورت گرفته."

به گفته او در این مهمانخانه حدود ۲۵ نفر بوده که همه زیر آوار شده‌اند و بیم آن می‌رود کشته شده باشند.

سخنگوی وزارت داخله گفته که دو نفر تاکنون از زیر آوار زنده بیرون آورده شده‌اند.

به گفته مقامات انفجار در داخل منطقه مسکونی رخ داده و سقف بسیاری از خانه‌ها فرو ریخته است و یک شفاخانه هم ویران شده است.

منبع تصویر، Social Media

تصاویر منتشر شده از محل انفجار تلاش مردم و امدادرسانان را برای بیرون آوردن اجساد و نجات افراد گیرمانده از زیر آوار نشان می‌دهد.

تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای این حمله را محکوم کرده و گفته که در این حمله "شماری زیاد مردم از جمله جوانانی که برای اشتراک در امتحان سراسر کنکور در این مهمانخانه بسر می‌بردند، کشته شده‌اند."

اعلامیه ریاست جمهوری به نقل اشرف غنی، رئیس جمهوری، گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته است.

منبع تصویر، Social Media

توضیح تصویر،

مقامات محلی می‌گویند انفجار در زمان افطار رمضان رخ داده است

توضیح تصویر،

ولایت لوگر که در جنوب کابل پایتخت افغانستان واقع شده، در چند سال اخیر شاهد ناآرامی‌هایی زیادی بوده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

'تلفات سنگین غیرنظامی' در انفجار یک خودرو در مرکز ولایت لوگر

شبکه های اجتماعی

منبع تصویر، Social Media

توضیح تصویر،

تصاویر بیانگر تخریب وسیعی خانه‌ها ناشی از انفجار است

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله/کشور افغانستان از وقوع یک انفجار سنگین در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در جنوب کابل خبر داده است.

آقای آرین گفته که یک موتر/خودروی مملو از مواد انفجاری در منطقه که "خانه‌های غیرنظامی و یک شفاخانه" در آن است، منفجر شده و تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است.

او گفته که تاکنون ۲۱ کشته و ۹۱ زخمی غیرنظامی در محل تثبیت شده و مجروحان به شفاخانه منتقل شده‌اند.

در همین حال حسیب استانکزی، رئیس شورای ولایتی لوگر به بی‌بی‌سی گفت این خودرو "به بهانه اینکه مربوط به یک موسسه کمک‌رسانی است، داخل یک مهمانخانه شده و بعدا انفجار صورت گرفته."

به گفته او در این مهمانخانه حدود ۲۵ نفر بوده که همه زیر آوار شده‌اند و بیم آن می‌رود کشته شده باشند.

سخنگوی وزارت داخله گفته که دو نفر تاکنون از زیر آوار زنده بیرون آورده شده‌اند.

به گفته مقامات انفجار در داخل منطقه مسکونی رخ داده و سقف بسیاری از خانه‌ها فرو ریخته است و یک شفاخانه هم ویران شده است.

منبع تصویر، Social Media

تصاویر منتشر شده از محل انفجار تلاش مردم و امدادرسانان را برای بیرون آوردن اجساد و نجات افراد گیرمانده از زیر آوار نشان می‌دهد.

تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای این حمله را محکوم کرده و گفته که در این حمله "شماری زیاد مردم از جمله جوانانی که برای اشتراک در امتحان سراسر کنکور در این مهمانخانه بسر می‌بردند، کشته شده‌اند."

اعلامیه ریاست جمهوری به نقل اشرف غنی، رئیس جمهوری، گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته است.

منبع تصویر، Social Media

توضیح تصویر،

مقامات محلی می‌گویند انفجار در زمان افطار رمضان رخ داده است

توضیح تصویر،

ولایت لوگر که در جنوب کابل پایتخت افغانستان واقع شده، در چند سال اخیر شاهد ناآرامی‌هایی زیادی بوده است.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۲۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز