رونمایی از لوح شهید عظیمی در بابلسر

رونمایی از لوح شهید عظیمی در بابلسر
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۲۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۸ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: رونمایی بابلسر عظیمی