دولت تونس فعالیت حزب حاکم سابق را ممنوع کرد

تونس فعالیت حزب بن علی را ممنوع کرد
بی بی سی فارسی
شفاف - ۱۷ بهمن ۱۳۸۹

مقام های تونسی فعالیت حزب حاکم دولت سابق این کشور را ممنوع اعلام و تمامی دفاتر آن را بستند. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور تونس طی حکمی تمامی فعالیت های حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی را که متعلق به "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری فراری این کشور بود غیرقانونی اعلام کرد. این حزب کانون اصلی تصمیم گیری در طول ۲۳ سال دوران بن علی بوده است. وزیر کشور تونس اعلام کرد که این تصمیم به خاطر وضعیت فوق العاده ای که در کشور وجود دارد اتخاذ شده تا منافع عالیه کشور حفظ شود. در پی قیام مردمی تونس که ماه گذشته صورت گرفته و طی آن ۲۱۹ نفر کشته شدند دولت زین العابدین بن علی پس از ۲۳ سال حکومت در این کشور سقوط کرد و خود بن علی به عربستان گریخت.

"مقام های تونسی فعالیت حزب حاکم دولت سابق این کشور را ممنوع اعلام و تمامی دفاتر آن را بستند"مسئولان فعال در تونس بر آن هستند تا با تدابیر خود مانع از ادامه ناآرامی هایی شوند که هنوز هم در این کشور وجود دارد. ناراضیان خواستار کناره گیری مقام های فعلی نیز هستند

منابع خبر