دانشگاههایی که بیشترین کلاس آفلاین را برگزار کردند

دانشگاههایی که بیشترین کلاس آفلاین را برگزار کردند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی میزان فراگیری و چگونگی اجرای آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی گفت: در آذرماه ۹۹ و در آستانه پایان یافتن نخستین نیمسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ که دومین نیمسال تحصیلی در شرایط شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش‌های حضوری در دانشگاه‌ها بود، معاونت آموزشی وزارت علوم با کمک کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی همچون نیمسال تحصیلی گذشته و در ادامه ارزیابی‌های پیشین به بررسی میزان فراگیری و چگونگی اجرای آموزش‌های الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پرداخت.

وی ادامه داد: برای این منظور از معاونان آموزشی دانشگاه‌ها خواسته شد تا به‌شیوه برخط و با تکمیل کاربرگ‌های مرتبط، نسبت به ارائه اطلاعات این حوزه از مراکز آموزشی متبوع خود (به‌صورت خوداظهاری) اقدام کنند که ۲۲۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در مهلت تعیین شده اطلاعات مربوط به آموزش‌های الکترونیکی در مرکز آموزشی خود را روی وبگاه آموزش‌های الکترونیکی بارگذاری کردند که نتایج آن توسط معاون آموزشی وزیر علوم اعلام شد.

عدم دسترسی درصد پایینی از دانشجویان به آموزش مجازی

رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این گزارش نشان داد درصد پایینی از دانشجویان برخی از دانشگاه‌ها هنوز به آموزش مجازی دسترسی ندارند.

درصد پایین برگزاری کلاس‌های عملی و تئوری در دو دانشگاه مهارتی و غیرانتفاعی‌ها

وی ادامه داد: درصد کلاس‌های تئوری و عملی که دانشگاه‌های فنی و حرفه ای، غیرانتفاعی و جامع علمی کاربردی برگزار کردند نسبت به دانشگاه‌های دولتی دیگر درصد پایین‌تری را پوشش داده است و این هم به علت ماهیت دروس عملی و نوع پراکندگی این دانشگاه‌ها و امکانات متفاوتی است که آنها دارند، مثلاً دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۷۰ شعبه دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های غیرانتفاعی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ مؤسسه هستند، برخی از این‌ها امکانات کافی ندارند، لذا بخشی از دروس علمی و تئوری آنها به دلیل پیچیدگی دروس عملی و ضعف زیرساختی کامل پوشش داده نشده است.

درخواست دانشگاه‌های غیر انتفاعی از ستاد کرونا

رئیس کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به همین دلیل دانشگاه‌های غیر انتفاعی با توجه به اینکه اکثر دانشجویان آنها بومی هستند اصرار دارند تا ستاد ملی کرونا به آنها اجازه دهد تا بخش بیشتری از کلاس‌های خود را در نیمسال دوم به صورت حضوری برگزار کنند.

وی درباره دانشگاه پیام نور نیز گفت: این دانشگاه هم مثل دانشگاه‌های فنی حرفه ای، غیرانتفاعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی به دلیل تعداد و پراکندگی شعبات، درصد پوشش دروس عملی و بخش کمی از دروس تئوری آنها نسب به سایر دانشگاه‌های دولتی کم‌تر بوده است.

دو دانشگاهی که بیشترین کلاس آفلاین را برگزار کردند

صفوی افزود: همچنین دانشگاه‌های فنی و حرفه ای و علمی کاربردی بیشترین دروس آفلاین را برگزار کرده اند و لینک کلاس‌های زنده و همزمان کم‌تر دارند.

وی ادامه داد: درصد کلاس مجازی همزمان دانشگاه‌های علمی کاربردی‌ها و فنی و حرفه ای

ها
نسبت به بقیه دانشگاه‌های دولتی و حتی نسبت به دانشگاه پیام نور کم‌تر بود.

به گزارش مهر، در گزارشی که توسط معاون آموزشی وزیر علوم عنوان شد، بیش از ۹۷ درصد از مجموع دانشجویان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه دهنده گزارش توانسته‌اند از آموزش‌های الکترونیکی بهره‌مند شوند.

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز