معترضان به اسید پاشی دعوتگران به خیرات و ناهیان از منکر٬ مازیار شکوری گیل چالان

معترضان به اسید پاشی دعوتگران به خیرات و ناهیان از منکر - مازیار شکوری گیل چالان
اخبار روز
گویا - ۲ آبان ۱۳۹۳

معترضان به اسید پاشی دعوتگران به خیرات و ناهیان از منکر٬ مازیار شکوری گیل چالان »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » در این دعوا فقط مخالفان و منتقدان حاکمیت نبودند که با شدت و حدت تمام به جریان های تندرو داخل حاکمیت حمله میکردند. عکس العمل جریان های حامی حاکمیت هم به همین روال با شدت و حدت رقیب را متهم به موج سواری و حتی توطئه ای از پیش طراحی شده کردند.

منابع خبر