برخوردهای تبعیض‌آمیز با قاضی‌پور و مینو خالقی!

نظر احمد توکلی درباره مینو خالقی
خدمت
تابناک - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

چگونه است که برای یک نماینده خاص اعمال نظارت تا پس از انتخابات ادامه پیدامی‌کند و دونماینده دیگرگویا بامصونیت آهنین خود می‌توانندبه بخش‌هایی بزرگ از جامعه ومردم ومسئولان توهین کنند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

رادیو فردا - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
پیک ایران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵