بهترین و بدترین اتفاقات سال ۹۳

بهترین و بدترین اتفاقات سال 93
فردا
فردا - ۱۱ فروردین ۱۳۹۴

سرویس اجتماعی فردا: سال ۱۳۹۳ مانند تمام سال ها، سرشار از اتفاقات خوب و بد بود. برخی از این اتفاقات در کشورمان اتفاق افتاد و برخی در کشورهای دیگر. بعضی از این اخبار اقتصادی بود و بعضی دیگر اجتماعی، سیاسی و ... . سایت خبری فردا، چندین خبر خوب و بد سال ۹۳ را در این گزارش آورده است که در ادامه می خوانید:

.

منابع خبر