نشست گروه های مطالبه گر با اعضای شورای شهر همدان

نشست گروه های مطالبه گر با اعضای شورای شهر همدان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبلدریافت ۸۱ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل