ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد

ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد
خدمت
خدمت - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ جایالالیتا، سر وزیر ایالت تامیل نادوی هند اعلام کرد، یک کمک مالی ۵۰۰ هزار روپیه ای به هر یک از ۴۴ ماهیگیری که اخیراً از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند از سوی این ایالت پرداخت خواهد شد.

این ماهیگیران برای یک شرکت شیلات بخش خصوصی در امارات کار می‌کردند که در روز اول دسامبر سال گذشته به اتهام ماهیگیری غیرقانونی در آبهای ایران توسط گارد ساحلی این کشور بازداشت شدند.

جایالالیتا، با اشاره به تلاش‌های دولت ایالتی در هماهنگی با مقامات وزارت امور خارجه هند و مقامات ایرانی و هندی گفت: «در نتیجه تلاش‌های ادامه‌دار دولت ایالت تامیل نادو، همه این ۴۴ ماهیگیر آزاد شده‌اند».

همه این ماهیگیران دیروز به تامیل نادو رسیده‌ و با هزینه دولت ایالتی به شهرهای محل تولدشان فرستاده شده‌اند.

قرار است به هر کدام از این ماهیگیران مبلغ ۵۰۰ هزار روپیه از سوی صندوق کمک عمومی سروزیر ایالت تامیل نادو پرداخت شود. سروزیر تامیل نادو تعیین این کمک‌هزینه برای ماهیگیران هندی را آغاز فصل جدیدی در زندگی آنان دانست و گفت: «با توجه به وضعیت بد مالی خانواده‌های این ۴۴ ماهیگیر، من دستور داده‌ام که به آنها کمک مالی بشود»

منابع خبر
ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد... پیک ایران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد جهان نیوز - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
ایران ۴۴ ماهیگیر هندی را آزاد کرد عصر ایران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴